Niet omdat je het kan, maar omdat je het niet anders kan. Wat nu als jouw voorkeur iets anders is dan informatie liever talig te verwerken en weer te geven? Als jij niet primair vertrouwt op de verbaal-analytische, niet visuele strategieen?

Object

Oftewel object georienteerd. Jouw voorkeur is het construeren van levendige, concrete en gedetaillerde afbeeldingen van individuele objecten. Jij bent beter in het maken van object gerichte taken.

Ruimtelijk, allocentrisch

Oftewel ruimtelijk allocentrisch georienteerd. Jouw voorkeur is een schematische weergave van ruimtelijke relaties van objecten en ruimtelijke transformaties. Jij vertrouwt primair op visueel-ruimtelijke strategien. Jij bent beter in ruimtelijke beeldtaken. Hierbij heb jij het vermogen om objecten mentaal te manipuleren vanuit een stationair standpunt.

Ruimtelijk, egocentrisch

Oftewel ruimtelijk egocentrisch georienteerd. Jouw voorkeur is een schematische weergave van ruimtelijke relaties van objecten en ruimtelijke transformaties. Jij vertrouwt primair op visueel-ruimtelijke strategien. Jij bent beter in ruimtelijke beeldtaken. Hierbij heb jij het vermogen om je het voor te stellen vanuit een ander perspectief in de ruimte.

LEREN LEREN METHODE, kleurmethode

Met behulp van de kleur methode verkrijg je inzicht in de opbouw van teksten. Hiermee wordt je tekstbegrip verbeterd.

LEREN LEREN METHODE, conceptmap

Door gebruik te maken van een overzicht met taal en beeld, onthoud je de stof makkelijker in je lange termijn geheugen.

Spelling leren, woorden leren met woordbeeld

Door woorden te leren op woordbeeld, gebruik je je visueel ruimtelijk lange termijn geheugen.

Rekenen, stap 1 overzicht.

Met behulp van overzichten en relaties in het rekenen, wordt het toepassen van wat je geleerd hebt makkelijker. Optellen -> herhalend optellen -> tafels. Deling = breuken = verhoudingstabel = metriek stelsel = percentages = kommagetallen.


Rekenen, stap 2 begrijpen en verbanden leggen.

Begrijpen vanuit de gehele context. Bijvoorbeeld, wat zijn tafels? Herhalend optellen. Tafels zijn hetzelfde als oppervlaktes.


Rekenen, stap 3 automatiseren.

Automatiseren met inzicht, ritme, beweging en fantasie.